de fiscalist | onafhankelijk | duidelijk | direct

Missie

Belastingadviesbureau Croonen is een onafhankelijk fiscaal-juridisch advieskantoor dat ondernemers, personen met een stamrecht- of pensioen-B.V. en vermogende particulieren adviseert op fiscaal en juridisch gebied. Daarbij worden altijd uw wensen en doelstellingen centraal gesteld. Bij onze advisering blijven wij zoeken naar mogelijkheden om uw fiscale positie te optimaliseren. Maximaliseren van uw fiscale positie gaat gepaard met minimaliseren van uw belastingdruk, vanzelfsprekend binnen de wettelijke grenzen daarvoor.

Onafhankelijk

Wij adviseren ondernemers en oud-ondernemers. Wij verzorgen geen administraties en zijn dan ook geen concurrent voor administratie- of accountantskantoren. Wel ondersteunen wij een aantal accountants- en advieskantoren, maar werken voor geen van hen exclusief. We zijn supplement voor diverse kantoren. Wij koesteren onze onafhankelijkheid.

Fiscale dienstverlening

Door onze ruime ervaring zowel bij de belastingdienst als in de adviespraktijk kunnen wij u op een breed gebied fiscaal adviseren. Daarbij gaan we praktisch, duidelijk, direct en resultaatgericht te werk, met een advies op maat. U wilt toch ook duidelijkheid over uw fiscale positie? En als uw belang dat vraagt, wordt een bezwaarprocedure opgestart of wordt een geschil aan de belastingrechter voorgelegd.
Wij adviseren bij alle fiscale vraagstukken die u als ondernemer kunt hebben. Denk daarbij aan de rechtsvorm van uw bedrijf, een (fiscale) herstructurering, het opzetten en ontbinden van samenwerkingsverbanden, de fiscale gevolgen van echtscheiding, bedrijfsopvolging, bedrijfsbeëindiging, fusie, aan- en verkoop van een bedrijf en fiscale planning. Daarbij staan uw belangen altijd voorop. Waar nodig treden wij op als gemachtigde bij fiscale procedures. Indien u een advies wilt laten toetsen kunnen wij een second opinion verzorgen.

Kwaliteit en betrokkenheid

Wij zijn fiscaal juristen. Door onze universitaire opleiding kennen wij de belastingwetgeving en ook de totstandkoming en de achtergronden daarvan. Het waarom van de regelingen kent voor ons geen geheimen. Door het veelvuldig volgen van postacademisch onderwijs actualiseren wij onze kennis. Door de combinatie van opleiding, ruime ervaring en bijscholing zijn wij in staat uw fiscale vraagstukken op vaak creatieve wijze op te lossen. Kwaliteit kan niet alleen zijn gegrond op een theoretische opleiding. Cliënten zijn voor ons geen dossier, maar personen waar wij meer dan gemiddeld van willen weten. Het startpunt van ons werk is het persoonlijk contact. Op basis van betrokkenheid bij onze cliënten zoeken wij de mogelijkheden om binnen de wet- en regelgeving tot creatieve oplossingen te komen. Wij geven u helder antwoord op al uw fiscale vragen. Daarnaast zijn wij als zelfstandige en onafhankelijke belastingadviseur ook ondernemer. Daarom begrijpen wij uw wensen en ideeën als ondernemer en willen wij samen met u uw (fiscale) doelstellingen realiseren.

  Voorwaarden
  Nieuwsbrief
  Pensioenen e/b

T. 0487 50 21 71

Lid van: